U-gummi

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 4 550 kr
Inkl. moms


U-gummi/kopplingsgummi


För sammankoppling av äldre helbetongbryggor och trä/betongbryggor.