Flytblock

Perfekt för att bygga sommaren flytbrygga, flytande båtbrygga eller badö. Våra flytblock är enkla att hantera och ger en väldigt stabil flytkonstruktion. Ett hölje av polyeten och en invändig kropp av formgjuten cellplast. Med ett lock av polyeten och specialtillverkad skruvspik slår man fast den kompletta flytkroppen i bryggramens undersida. ”Lådkonstruktionen” gör bryggan mycket stabil och tålig. Välj antingen AP-block eller BP-block.