Förankringsten 250 x 50 x 25mm, FZV

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 233 kr
Inkl. moms


På betongpontoner som har förankringsbrunnar kommer kättingen upp i botten på brunnen och tenen monteras tvärs för att fixera kättingen. Man spänner eller släpper på kättingen och byter då enkelt vilken länk som tenen går igenom.