Livräddningspost brygga Classic-stege, 3m

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 14 335 kr
Inkl. moms


Vår liv­räddnings­post för brygga är en komplett upp­sättning livräddnings­utrustning, fram­tagen speciellt för bryggor. Den består av post­stolpe (tre meter) med beslag, livräddningsstege Classic, livboj, livräddningshake samt platsskylt. Det är även möjligt att utrusta posten med ett brandskåp.

Livräddningsstegen för bryggor har en längd på tre meter och är utrustad med häkthakar.

Livräddningsutrustning uppfyller kraven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Placering:
Posten ska placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.
Stegen sitter på ena sidan och livbojen på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.

Posten förankras med Shore Safety’s bryggfästen.